Нашият стил на работа

  1. Запознаване със ситуацията на клиента – оглед и описване на ситуацията. Окончателно оформяне на визията и желанията на клиента. Изготвяне на визуализация – визуално представяне на самия проект, обект.
  2. Предоставяне на решение и изготвяне на стратегия за реализирането му.
  3. Остойностяване на проекта като време и инвестиция.
  4. Изпълнение.

Добавена стойностТози процес води до:

  • Лекота на работа
  • Спокойствие за правилно инвестираните средства
  • Яснота за времевата рамка на извършване на проекта
  • Достигане до визуализация и в последствие до изпълнение на мечтания дом или проект